Financial Logistics

Hieronder vind u een greep uit de artikelen en adviezen die in het verleden op de website van Holland Financial Center te vinden waren. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie behouden blijft om met u te delen. Via het onderstaande menu kunt u direct naar onze meer recent informatie of doorgaan voor een snelle, anonieme en vrijblijvende kredietaanvraag. Wij vergelijken voor u verschillende kredietverstrekkers. Zowel mini als micro- krediet.

Kredietaanvraag

Vergelijk direct verschillende kredietaanbieders

Financieel Blog

Onze meest recente informatie over geld en lenen.

Geld lenen

Zie hier welke aanbieder voor u gunstig is.

Financial Logistics

Nederlandse overheid investeert mee

De Nederlandse banksector heeft een lange traditie in het efficiënt verwerken van transacties. Een gevolg is dat een zeer belangrijk deel van de wereldwijde e-commerce transacties wordt verwerkt door organisaties die gevestigd zijn in Nederland.

Kosten voor betalingsverkeer in Nederland zijn de laagste van Europa. Het gebruik van PIN betalingen, girale transacties en betalingsrekeningen behoort tot hoogste binnen Europa. Doordat Nederland leidend is in het gebruik van internet bankieren heeft de Nederlandse banksector zich kunnen ontwikkelen tot een koploper in betalingsverkeer en heeft zij een uitgebreide ervaring in elektronisch betalen.

De Nederlandse overheid heeft op basis van een subsidieverzoek van HFC een impuls van 12,5 miljoen euro gegeven aan bedrijven en instellingen die onderzoek doen naar en investeren in de ontwikkeling van diensteninnovatie & ICT.

Betalingsverkeer

Nederland: koploper in betalingsverkeer

Kosten voor betalingen in Nederland zijn de laagste van Europa. Het gebruik van PIN betalingen, girale transacties en betalingsrekeningen behoort tot hoogste binnen Europa. Doordat Nederland leidend is in het gebruik van internetbankieren heeft de Nederlandse banksector zich kunnen ontwikkelen tot een koploper in betalingsverkeer, en heeft zij een uitgebreide ervaring in elektronisch betalen. Neem bijvoorbeeld, iDEAL, het Nederlandse systeem voor elektronisch betalen, deze maakt het mogelijk voor gebruikers om online aankopen te doen op een bekende, veilige en eenvoudige wijze. De transactie wordt volledig en veilig afgehandeld in de bekende internetbankier omgeving van de eigen bank.

Met de introductie van SEPA wordt betalingsverkeer een nog meer internationaal georiënteerde markt; Nederland is uitstekend uitgerust om te profiteren van de verwachte groei in deze subsector.

Meer dan 60% van de Nederlandse consumenten maakt gebruik internetbankieren (hoogst aantal gebruikers ter wereld).
Kosten van electronisch betalingsverkeer zijn de laagste in Europa.
Een zeer belangrijk deel van de wereldwijde e-commerce transacties wordt verwerkt door organisaties die gevestigd zijn in Nederland.
Het Nederlandse systeem voor elektronisch betalen is het beste en het veiligste van alle op dit moment aanwezige systemen.

Het vinden van de juiste balans

Service Innovatie & ICT

Nederland zal een Europees centrum voor slimme informatie- en mediadiensten worden.

Minister Maria van der Hoeven, van Economische Zaken heeft op 17 februari 2010 het officiële startsein gegeven voor het innovatieprogramma Service Innovation & ICT. De overheid stelt voor dit nieuwe innovatieprogramma tot en met 2011 12,5 miljoen euro beschikbaar. Doel van het innovatieprogramma is om van Nederland een Europees centrum voor slimme informatie- en mediadiensten te maken en dat Nederland het Europese kenniscentrum wordt voor de financiële logistiek (financial logistics). Het innovatieprogramma gaat zich onder andere bezig houden met veiliger en slimme digitale betaaldiensten (e-betaling en e-facturering) en diensten die het mogelijk maken om veiliger, sneller en eenvoudiger informatie via verschillende media en communicatiesystemen te delen. De eerste tender wordt in april opengesteld. Voor deze tender kunnen bedrijven uit de financiële sector voorstellen indienen voor innovatieve methoden van e-facturering en e-betaling. Service Innovation & ICT is mede ontstaan op initiatief van Novay, IIP Create en Holland Financial Centre. Meer informatie over de Tender is te vinden op de website Agentschap NL en de website van Service Innovatie en ICT (SII).

Aantrekkelijk rendement tegen aanvaardbare kosten.

Kredietvergelijker

Goed vermogensbeheer leidt tot een aantrekkelijk pensioen tegen aanvaardbare kosten. De Nederlandse pensioensector heeft de noodzakelijke kennis en ervaring. Of het nu gaat om beleggingstechnieken zoals asset liability management en scenarioanalyse of vernieuwende uitvoeringsvormen waaronder fiduciair management.

• Welke beleggingsstrategie geeft organisaties zicht op het nakomen van hun toekomstige verplichtingen?
• Welk rendement moet worden nagestreefd om deelnemers een waardevast en zeker pensioenen te bieden?
• Wat is een verstandige manier om nieuwe vermogenscategorieën als hedge funds, private equity, grondstoffen, infrastructuur en derivaten in te zetten?
• Wat is de beste organisatievorm om de gekozen beleggingstrategie daadwerkelijk uit te voeren?

Goed vermogensbeheer is een van de belangrijkste bouwblokken van elke pensioenregeling. Juist ingericht zorgt het ervoor dat deelnemers de ‘zekerheid’ hebben van een goed pensioen tegen aanvaarbare kosten.

Goed vermogensbeheer is echter geen sinecure. Pensioenbeleggen draait om meer dan het maken van een aantrekkelijk rendement. Minsten even belangrijk is de zekerheid dat de toekomstige kasstromen  van het fonds in verhouding staan tot de dan spelende verplichtingen. Net zoals het verstandig is door middel van het beleggingsbeleid specifieke pensioenrisico’s als het inflatie-, rente- en langlevenrisico zo veel als mogelijk af te dekken.

De Nederlandse pensioensector heeft de kennis in huis om op uw pensioenuitdagingen rond vermogensbeheer de juiste antwoorden te formuleren.

Nederland loopt voorop op het vlak van asset liability management en bijpassende investeringsstrategieën. Met deze kennis kunnen de afhankelijkheden tussen bezittingen en verplichtingen juist worden gemanaged. Scenarioanalyses maken het mogelijk een robuuste beleggingsportefeuille te creëren, ongeachte de precieze richting van de conjunctuur. Met behulp van risicomanagement kunnen onzekerheden van strategisch tot operationeel niveau het hoofd worden geboden.

Ook over de voor- en nadelen van verschillende uitvoeringsvormen is binnen de Nederlandse pensioensector volop kennis aanwezig. Zo vindt het concept van fiducair management in ons land zijn wortels. Hierbij committeert de externe vermogensbeheerder zich aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van het pensioenfonds. Dit soort kennis en ervaring stelt organisaties in staat de juiste uitvoeringsvorm te kiezen gezien hun risicobehoefte, beleggingskennis en gewenste betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid.