De houdbaarheid van uw geld

Financial Sustainability

Hieronder vind u een greep uit de artikelen en adviezen die in het verleden op de website van Holland Financial Center te vinden waren. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie behouden blijft om met u te delen. Via het onderstaande menu kunt u direct naar onze meer recent informatie of doorgaan voor een snelle, anonieme en vrijblijvende kredietaanvraag. Wij vergelijken voor u verschillende kredietverstrekkers. Zowel mini als micro- krediet.

Kredietaanvraag

Vergelijk direct verschillende kredietaanbieders

Financieel Blog

Onze meest recente informatie over geld en lenen.

Geld lenen

Zie hier welke aanbieder voor u gunstig is.

Centre for Finance & Sustainability

Hét kenniscentrum van de financiële sector inzake Finance en Sustainability.

Het Centre for Finance & Sustainability is een initiatief van HFC. Het doel van het centrum is het bevorderen van de financiering van de overgang naar een duurzame economie. Zowel door het initiëren en delen van (nieuwe) kennis op het gebied van financieren en beleggen als ook de toepassing daarvan in financiële innovaties. Het centrum richt zich daarbij op de volgende thema’s

– De financiering van de transitie naar duurzame energie inclusief clean tech

– De handel en financiering van carbon emissierechten en alternatieve energie

– De financiering van duurzame projecten

– Duurzaam beleggen

Voor deze specifieke thema’s zal het Centre for Finance & Sustainability fungeren als kenniscentrum en ‘gateway’ namens en voor de financiële sector. Op het vlak van educatie en onderzoek werkt het Centre samen met de Duisenberg School of Finance. Er zal een specifieke leergang Finance & Sustainability worden opgezet die in het bestaande mastersprogramma zal worden geïntegreerd. Daarnaast zal ook een afzonderlijke ‘executive’ module worden ontwikkeld en aangeboden. In de loop van 2011 zijn beide courses geïmplementeerd.

De Duisenberg School of Finance zal ook wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Finance & Sustainability gaan ontwikkelen. Mede met dit doel is in een viertal rapporten (voor de vier thema’s) de literatuur in kaart gebracht. De rapporten zijn daarmee bloemlezingen geworden die een uitstekende inleiding vormen voor de vier thema’s. Ze zijn te downloaden vanuit het Kenniscentrum.

Duurzaam beleggen en financieren

De thuisbasis voor een maatschappelijk verantwoorde financiƫle instellingen.

Bouwend op een lange traditie in het handel en financieel zakendoen heeft Nederland zich sinds de 17e eeuw ontwikkeld tot de thuisbasis van een grote verscheidenheid aan toonaangevende financiële instellingen als banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Door een open, internationaal georiënteerde cultuur, een stabiele sociale en politieke omgeving en een duidelijke visie op sociale en milieu aspecten van bedrijfsvoering, heeft de Nederlandse financiële sector zich ontwikkeld tot een vooraanstaande speler op het gebied van duurzaamheid.

Historische lange termijn horizon
Vergeleken met de Angelsaksische traditie is de Nederlandse beleggingsaanpak meer gericht op resultaten op de lange termijn. Dit heeft geleid dat pensioenfondsen als ABP en PGGM natuurlijke pioniers en marktleiders zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord investeren. ABP en PGGM waren dan ook onder de eerste die de Principles for Responsible lnvestment ondertekend hebben. De grote Nederlandse banken hebben eveneens een uitgebreide expertise in duurzaamheid, en waren actief betrokken in het opstellen van de Equator Principles; de Nederlandse banken hebben een uitgebreide ervaring en business modellen opgebouwd op het gebied van duurzaamheid; deze worden vaak beschouwd als de internationale norm (CO2-handel, microfinanciering). Kleinere, gespecialiseerde banken daarentegen, zoals Triodos bank, hebben duurzaam bankieren ontwikkeld als een uniek aanbod voor hun klanten.

Internationaal cluster van duurzaamheid
Een van de kenmerken van de Nederlandse economie en de samenleving is de open cultuur. Dit is de basis van het Nederlands vermogen om effectieve internationale netwerken te ontwikkelen en te onderhouden. Dit wordt geïllustreerd door actieve deelname aan een groot aantal internationale organisaties, de vestiging van hoofdkantoren van een aantal van deze organisaties en door de hoogte van de Nederlandse internationale ontwikkelingshulp, die de norm van de VN ruimschoots overschrijdt.
Door een sterke economie met internationale focus is Nederland uniek gepositioneerd om haar geografische en politieke positie, kennisbasis en sociale en economische structuur om te zetten in een wereldwijd expertise centrum in duurzaamheid om zakelijke en financiële belangen bij elkaar kan brengen. Deze clustering wordt ondersteund doordat een groot aantal internationale NGOs en instellingen al hebben gekozen voor Nederland als vestigingsplaats voor hun hoofdkantoor (GRI, TBLI, etc).

Uitgebreide ervaring
Internationale focus, ondernemingsgeest en verantwoordelijk handelen zijn de onderscheidende factoren in de wijze waarop Nederlandse bedrijven opereren. Dit wordt geïllustreerd door de uitzonderlijk goede beoordelingen van Nederlandse ondernemingen in de Dow Jones Sustainability Index. De lange traditie van het aansluiten van de praktijk met wetenschappelijk onderzoek heeft in Nederland geleid tot een sterk ontwikkeld partnerschap tussen bedrijven en universiteiten. Innovatie en duurzaamheid zijn speerpunten voor universiteiten. Gespecialiseerde expertise wordt in nauwe samenwerking met professionele dienstverleners ontwikkeld, zoals accountants, advocaten, onderzoeksinstituten (TNO, ECN) en consultants die in Nederland gevestigd zijn.

Toekomst biedt kansen
De steeds duidelijkere trends inzake duurzaamheid worden sinds lange tijd herkend en erkend in Nederland: de schaarste van natuurlijke hulpbronnen, de groei van de wereldbevolking en de ongelijke verdeling van rijkdom, de toenemende rol van internationale NGOs en de (steeds snellere) verspreiding van informatie. Het bewustzijn en eisen van individuen, de globalisering, de toenemende rol van bedrijven, de druk op transparantie en verantwoordelijkheid van ondernemingen resulteren in grote uitdagingen en kansen. De uitdaging aangaan, deze omzetten in een kans en deze kans uiteindelijk grijpen: dat is waarin de Nederlandse financiële instellingen een rol kunnen spelen.

Kenniscentrum

Kennis voor iedereen die geïnteresseerd is in Finance & Sustainability

Hoewel het onderwerp Finance & Sustainability het bedrijfsleven en beleidsmakers al langer dagelijks bezighoudt, is de academische belangstelling vrij recent. Bij het opzetten van een curriculum en onderzoeksagenda is het daarom belangrijk om daarbij niet alleen inzichten van academisch research te betrekken maar ook de praktijk vanuit het bedrijfsleven en de beleidsmakers. Als allereerste stap heeft Duisenberg school of finance samen met SEO Economisch Onderzoek een breed, high-level literatuur overzicht gemaatk voor vier deelgebieden van Finance & Sustainability.

(i) financing the transition to sustainable energy;
(ii) carbon trading;
(iii) innovations in financing environmental and social sustainability; en
(iv) sustainable investment

Dit heeft geresulteerd in zeer leesbare rapportages. Holland Financial Centre heeft daarop besloten deze in boekvorm te publiceren onder de titel ‘Financing Sustainability’. Hieronder is meer informatie over het boek te vinden, alsmede een pdf die u kunt downloaden.

FINANCING SUSTAINABILITY – Insights for Investors, Corporate Executives, and Policymakers

Finance plays a pivotal role in accelerating the transition towards sustainable economies, societies, and business practices. At the same time, financing sustainability provides interesting investment opportunities. That’s the firm statement of a new book just released, Financing Sustainability.Based on insights from over 330 studies, this new book explores the opportunities and challenges related to financing sustainability.

For example, it describes how policymakers can stimulate private sector investments in sustainable energy through consistent energy policies. It also explains the business case for integrating sustainability factors into investment-decisions. In addition, this book glances into the future by highlighting innovative financial instruments, such as index-linked carbon bonds, that may further spur sustainable development.

This book was commissioned by Holland Financial Centre and is a co-production between Duisenberg school of finance and SEO Economic Research.

Praise

Angelien Kemna, Chief Executive O¬fficer, APG Asset Management: ‘A prerequisite to successfully accelerate the transition to an era of sustainable energy and energy e-ciency, is financial innovation. This book will create the necessary awareness and provides the reader with unique insight in financing sustainability.’

James Cameron, Executive Director and Vice Chairman, Climate Change Capital: ‘In order to create wealth worth having, we need to have well informed skilled investors and an attractive narrative of what a sustainable global economy looks like. This book will help us better understand what we must do and how attractive the prospect is.’

Bernard ter Haar, Director General for the Environment, Ministry for Infrastructure and the Environment, the Netherlands: ‘Investors in sustainable and cleantech related investments are particularly sensitive to government policy, which they often see as a risk. A better understanding of those market sensitivities can improve the future quality of regulation. Therefore every policymaker should read this book.’

Marcel Jeucken, Head of Responsible Investment, PGGM Investments:‘Over time responsible investing will be fully mainstreamed and subsequently simply called investing. This book provides stimulating food for thought on how to accelerate this transition.

Hard copies can be ordered in the Netherlands as of July 2011 on:

www.vuuitgeverij.nl; www.bol.com

The book will be internationally available on Amazon.com as of September 2011.

For further information about the book, please contact the corresponding authors:

Marco Kerste at m.kerste@seo.nl

Bernd Jan Sikken at bernd.jan.sikken@dsf.nl

For further information on the finance & sustainability programme at Holland Financial Centre, please contact:

Een juiste afweging bij het aangaan van krediet

Vergelijk leningen

De juiste balans tussen rendement en zekerheid

Voor een pensioenfonds is het verstandig omgaan met risico misschien nog wel belangrijker dan de zoektocht naar rendement. Voor wat betreft hun toekomstige pensioeninkomen hebben deelnemers immers behoefte aan zekerheid. De Nederlands pensioensector heeft een lange traditie op het vlak van goed risicomanagement.

• Welke risico’s loopt een pensioenfonds, zowel op financieel als niet-financieel vlak?
• Wat is de beste manier om deze risico’s te managen en aan de desbetreffende eisen van de toezichthouder te voldoen?
• Hoe kan een pensioenfonds ervoor zorgen dat de genomen risico’s aansluiten bij de behoeftes en draagkracht van deelnemers en sponsor?
• Hoe voorkomt een sponsor dat hij voor onverwachte bijstortverplichtingen komt te staan?

De risico’s die een pensioenfonds het hoofd moet bieden zijn legio. Van fraude door medewerkers, via renteschommelingen en een oplopende inflatie of levensverwachting, tot zwarte zwanen als een pandemie of nationale schuldencrisis.

Het juist managen van deze risico’s is essentieel. Een goede balans tussen risico, rendement en de wensen en draagkracht van deelnemers en sponsor zorgt ervoor dat enige mate van zekerheid kan worden geboden omtrent het toekomstige inkomen. Daarnaast voorkomt een pensioenfonds op deze wijze financiële en reputatieschade. De huidige economische en financiële crisis heeft immers niet alleen aangetoond dat risico’s groot zijn, maar ook dat als het misgaat, de pensioenfondsen onder een maatschappelijk vergrootglas komen te liggen.

De Nederlandse pensioensector heeft een lange traditie op het vlak van goed risicomanagement. De nadruk ligt hierbij op het integraal managen van beide zijden van de balans: wat er ook gebeurt, een fonds moet het kapitaal hebben om zijn (toekomstige) verplichtingen te kunnen blijven nakomen. Bij fondsen, uitvoerders, leveranciers en toezichthouder is hierdoor uitputtende ervaring aanwezig over uiteenlopende zaken als asset liability-management, rapportagesystemen, stresstests en relevante bestuursdeskundigheid en goede governancestructuren.