Pressroom »»

Weinig lijn in handelsmissies (Telegraaf)

Nederland moet zichzelf beter op de kaart zetten als vestigingsland voor bedrijven in opkomende landen. De boodschappen die nu tijdens handelsmissies worden afgegeven zijn te versnipperd, waardoor ons land lang niet altijd wordt gekozen voor het openen van Europese kantoren. Gemeenten, het bedrijfsleven en diverse ministeries kwamen gisteren bijeen, onder leiding van Sjoerd van Keulen -voorzitter HFC- om het tij te keren.