Uw toekomst

Handel platform

Hieronder vind u een greep uit de artikelen en adviezen die in het verleden op de website van Holland Financial Center te vinden waren. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie behouden blijft om met u te delen. Via het onderstaande menu kunt u direct naar onze meer recent informatie of doorgaan voor een snelle, anonieme en vrijblijvende kredietaanvraag. Wij vergelijken voor u verschillende kredietverstrekkers. Zowel mini als micro- krediet.

Kredietaanvraag

Vergelijk direct verschillende kredietaanbieders

Financieel Blog

Onze meest recente informatie over geld en lenen.

Geld lenen

Zie hier welke aanbieder voor u gunstig is.

Effecten handelsplaats

Nederland is de bakermat van de mondiale aandelenhandel

De Amsterdamse beurs is de oudste ter wereld. In 1602 ging de Verenigde Oost-Indische Compagnie als eerste bedrijf ter wereld ‘naar de beurs’ en Nederland geldt daarmee als de bakermat van de mondiale aandelenhandel.
Dezelfde pioniersgeest was in 1978 de drijvende kracht achter de oprichting van de eerste optiebeurs in Europa die nog steeds toonaangevend is op het gebied van equity opties en equity index opties.

Om de innovatieve mogelijkheden van HFC Trading Venue een flinke “boost” te geven heeft HFC samen met Deloitte een Fast Track georganiseerd.  Diverse organisaties, actief in de effectenhandel, van banken tot market-makers en clearinginstellingen, hebben innovatieve ideeën  ontwikkeld die de gehele sector versterken.

NYSE Euronext

Gekenmerkt door continue verandering.

De Amsterdamse beurs is de oudste ter wereld. In 1602 ging de Verenigde Oost-Indische Compagnie als eerste bedrijf ter wereld ‘naar de beurs’ en Nederland geldt daarmee als de bakermat van de mondiale aandelenhandel.Dezelfde pioniersgeest was in 1978 de drijvende kracht achter de oprichting van de eerste optiebeurs in Europa die nog steeds toonaangevend is op het gebied van equity opties en equity index opties.

De beurs in Amsterdam is de zesde in Europa op het gebied van cash producten, de tweede op het gebied van derivaten. De recente geschiedenis van de Amsterdamse beurs kenmerkt zich door continue verandering. De Amsterdamse beurs heeft aan de basis gestaan van een van de eerste grensoverschrijdende Europese beurzeninitiatief, Euronext, dat inmiddels onderdeel uitmaakt van de eerste trans-Atlantische beurzengroep, NYSE Euronext.

Waarom de Amsterdamse Beurs?
* Vrijstelling vergunningsvereiste voor buitenlandse beleggingsinstellingen onder ‘adequaat toezicht’
Nu al met o.a. Ierland, Luxemburg, VS; in de toekomst volgen meer landen.
* Jaar- en halfjaarcijfers mogen opgemaakt worden in US GAAP
* Geen beperking voor juridische vorm
* Geen ‘track record’ vereist
* Geen corporate governance eisen

Het vinden van de juiste balans

Fast Track

Meer dan 500 nieuwe ideeën!

Om de innovatieve mogelijkheden van HFC Trading Venue een flinke “boost” te geven heeft HFC samen met Deloitte een Fast Track georganiseerd. Diverse organisaties, actief in de effectenhandel, van banken tot market-makers en clearinginstellingen, hebben innovatieve ideeën  ontwikkeld die de gehele sector versterken. Van de meer dan 500 ideeën die de revue hebben gepasseerd zullen eerst voorstellen als IPO Roadmap en Dutch Commodities Services en de  projecten Talent Boost en Legal status of derivatives, vanuit het HFC-speerpunt Trading Venue in de loop van 2010 ter beschikking van de hele financiële sector worden gesteld.

Aantrekkelijk rendement tegen aanvaardbare kosten.

Leningen vergelijken!

Goed vermogensbeheer leidt tot een aantrekkelijk pensioen tegen aanvaardbare kosten. De Nederlandse pensioensector heeft de noodzakelijke kennis en ervaring. Of het nu gaat om beleggingstechnieken zoals asset liability management en scenarioanalyse of vernieuwende uitvoeringsvormen waaronder fiduciair management.

• Welke beleggingsstrategie geeft organisaties zicht op het nakomen van hun toekomstige verplichtingen?
• Welk rendement moet worden nagestreefd om deelnemers een waardevast en zeker pensioenen te bieden?
• Wat is een verstandige manier om nieuwe vermogenscategorieën als hedge funds, private equity, grondstoffen, infrastructuur en derivaten in te zetten?
• Wat is de beste organisatievorm om de gekozen beleggingstrategie daadwerkelijk uit te voeren?

Goed vermogensbeheer is een van de belangrijkste bouwblokken van elke pensioenregeling. Juist ingericht zorgt het ervoor dat deelnemers de ‘zekerheid’ hebben van een goed pensioen tegen aanvaarbare kosten.

Goed vermogensbeheer is echter geen sinecure. Pensioenbeleggen draait om meer dan het maken van een aantrekkelijk rendement. Minsten even belangrijk is de zekerheid dat de toekomstige kasstromen  van het fonds in verhouding staan tot de dan spelende verplichtingen. Net zoals het verstandig is door middel van het beleggingsbeleid specifieke pensioenrisico’s als het inflatie-, rente- en langlevenrisico zo veel als mogelijk af te dekken.

De Nederlandse pensioensector heeft de kennis in huis om op uw pensioenuitdagingen rond vermogensbeheer de juiste antwoorden te formuleren.

Nederland loopt voorop op het vlak van asset liability management en bijpassende investeringsstrategieën. Met deze kennis kunnen de afhankelijkheden tussen bezittingen en verplichtingen juist worden gemanaged. Scenarioanalyses maken het mogelijk een robuuste beleggingsportefeuille te creëren, ongeachte de precieze richting van de conjunctuur. Met behulp van risicomanagement kunnen onzekerheden van strategisch tot operationeel niveau het hoofd worden geboden.

Ook over de voor- en nadelen van verschillende uitvoeringsvormen is binnen de Nederlandse pensioensector volop kennis aanwezig. Zo vindt het concept van fiducair management in ons land zijn wortels. Hierbij committeert de externe vermogensbeheerder zich aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van het pensioenfonds. Dit soort kennis en ervaring stelt organisaties in staat de juiste uitvoeringsvorm te kiezen gezien hun risicobehoefte, beleggingskennis en gewenste betrokkenheid bij de uitvoering van het beleid.